Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 23 mei 2017

Uit het eerste boek Kronieken 16, 23

Zing voor de Heer, heel de aarde.
Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.