Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 24 nov 2020

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 16

Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?