Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 25 aug. 2015

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 13

Als wij God ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

 

God-hand

 

Lezing van de dag Leestip van de dag