Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 25 dec 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 16

De herders troffen Maria aan en Jozef
en het kind dat in de voederbak lag.