Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 25 juli 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 20, 26b-28

Jezus zei: ‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

25 juli: feestdag H. Jakobus
Jezus zendt Jakobus naar Spanje
om er het evangelie te verkondigen.
Miniatuur, 16e eeuw