Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 25 mei 2021

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.