Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 26 december 2017

Uit het evangelie volgens Johannes 1, 14a

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond,
vol van goedheid en waarheid.