Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 26 mei 2015

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid
vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer
in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.

 

media-143710-2

 

Lezing van de dag Leestip van de dag