Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 27 april 2021

Uit het evangelie volgens Johannes 10, 27

Jezus zei: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen Mij.’

Jezus als de Goede Herder met de apostelen en de lammeren, reliëf 4e eeuw, museum Vaticaan