Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 27 maart 2018

Uit het evangelie volgens Johannes 13, 38

Jezus sprak tot Petrus :
‘Jij je leven voor mij geven?  Waarachtig, Ik verzeker je:
nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.’