Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 28 febr 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 7-8

Jezus zei: ‘Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.’