Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 28 maart 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 8, 28

Jezus sprak: ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt, dan zult u weten dat Ik het ben, en dat Ik niets uit mijzelf doe maar over deze dingen spreek zoals de Vader het Mij geleerd heeft.’