Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 28 mei 2024

Uit de eerste brief van Petrus 1, 15-16

Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.’