Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 28 sept 2021

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 12, 2

Laten we de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.