Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 29 dec. 2015

Uit het evangelie volgens Lucas 2, 28-32

Simeon nam het Kind het in zijn armen en loofde God met de woorden:
‘Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd.
Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt
ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt
aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’

 

peace-simeon

 

Lezing van de dag Leestip van de dag