Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 29 mei 2018

Uit het evangelie volgens Lucas 6, 43

Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort,
en evenmin brengt een slechte boom goede vruchten voort.