Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 30 april 2024

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 3, 15ab

Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam.