Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 30 aug 2022

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 2, 12-13a

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert.