Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 30 jan 2024

Uit het boek Spreuken 3, 3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.