Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 30 maart 2021

Uit het evangelie volgens Johannes 13, 38

Jezus sprak tot Simon Petrus: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, Ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal verloochenen.’