Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 31 mei 2022

Uit het evangelie volgens Lucas 1, 46-48

Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.’