Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 5 juli 2022

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 1b

Ga de weg die past bij de roeping die u hebt ontvangen.