Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 5 juni 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 7, 21

Jezus zei :
‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk
van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar
de wil van mijn hemelse Vader.’