Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 5 maart 2019

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 1

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid
vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer
in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u.