Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 6 febr 2024

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 6

God heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.