Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 6 sept 2022

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 2, 19b

God heeft ons de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.