Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 7 maart 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 9-10

Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan
worden op aarde zoals in de hemel.