Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 7 maart 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 9-10

Onze Vader in de hemel, laat uw Naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan
worden op aarde zoals in de hemel.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag