Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 7 nov 2023

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 4-5

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.