Dagelijks Bijbelcitaat – dinsdag 8 maart 2022

Uit het evangelie volgens Matteüs 6, 9-13

Jezus sprak: “Bid als volgt: ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.'”