Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 1 juli 2021

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.