Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 1 juni 2023

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 51-52

Jezus vroeg: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’
Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’
En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.