Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 1 nov 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 8

Jezus sprak :
‘Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.’