Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 10 jan 2019

Uit de eerste brief van Johannes 4, 21-22

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster,
is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij
nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet,
niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen:
wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.