Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 10 mei 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 20b

Jezus sprak :
‘Houd dit voor ogen: Ik ben met jullie,
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’