Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 11 aug 2022

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.