Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 11 januari 2018

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 12, 14a

Streef ernaar in vrede te leven met allen.