Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 11 mei 2017

Uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 2, 16-17

Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader,
die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade
blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,
u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.