Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 11 okt 2018

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 13, 13

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag