Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 12 mei 2022

Uit de eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 5, 11b

Wees elkaar tot steun.