Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 13 aug. 2015

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32

Wees goed voor elkaar en vol medeleven;
vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

 

cross-and-fire

 

Lezing van de dag Leestip van de dag