Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 13 jan 2022

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32a

Wees goed voor elkaar en vol medeleven.

Foto: Pixabay