Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 13 juli 2017

Uit de tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen 3, 5

Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God
en de standvastige trouw aan Christus.