Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 13 juni 2019

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar zoals God
u in Christus vergeven heeft.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag