Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 13 sept 2018

Uit het evangelie volgens Johannes 12, 24

Jezus zei :
‘Waarachtig, Ik verzeker u: als een graankorrel
niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel,
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’