Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 14 mei 2020

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 16ab

Jezus zei: ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’