Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 15 juni 2023

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 3, 17b

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.