Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 15 maart 2018

Uit het evangelie volgens Marcus 10, 52

Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’
En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg.