Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 16 aug 2018

Uit het evangelie volgens Matteüs 18, 21-22

Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg:
‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt,
hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’
Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je,
maar tot zeventig maal zeven.’