Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 16 juli 2015

Uit het boek Spreuken 3, 3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

 

Menas-jesus

Broeder Menas en Jezus

Lezing van de dag Leestip van de dag