Dagelijks Bijbelcitaat – donderdag 16 juli 2020

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 28

Jezus zei: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.’